აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

Share on Facebook
»
უმაღლესი საბჭოს წევრები
მოიძიეთ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ
აჭარის უმაღლესი საბჭო
დასწრების სტატისტიკა: 0%
ამ დეპუტატის უმაღლესი საბჭოს სხდომებზე დასწრების მაჩვენებელი არის დაბალი
დაესწრო
არ დაესწრო
0
0
წლიური შემოსავალი
40000
0
0
ძირითადი ხელფასი
დამატებითი
სამეწარმეო საქმიანობიდან
აირჩიე შენი წარმომადგენელი
მეტი
»
სამართლებრივი აქტები
ხმის მიცემის სტატისტიკა
მხარი დაუჭირა (3)
მხარი არ დაუჭირა (1)
თავი შეიკავა (0)
არ დაესწრო (0)
რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის?
მნიშვნელოვანია
არ არის მნიშვნელოვანი
არ ვიცი
გადაწყვეტილებების ძიება
მეტი